herroepingsformulier

In het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad, is per 1 juni 2014 in artikel 6 het Herroepingsrecht van 14 dagen opgenomen.

Wanneer u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u het herroepingsformulier onder aan deze pagina downloaden.

axsolutions verzoekt vriendelijk het formulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren, samen met een (kopie) van de aankoopfactuur. Artikelen die in aanmerking komen voor volledige restitutie graag in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking en ongebruikt te retourneren.Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de overheid en justitie.

DOEL
Het doel van de zichttermijn is dat de koper met on-line winkelen dezelfde rechten en plichten hebt als bij een regulier winkelbezoek.
Dit biedt meer bescherming voor u als koper.

Een aantal regels die dan gelden, staan hieronder opgesomd.

Zichttermijn is géén probeertermijn.
U mag het product (graag voorzichtig) uit de verpakking halen om te bekijken.  Gesealde artikelen (in blisterverpakking) mogen thuis niet worden geopend wanneer vanaf de buitenzijde duidelijk is te vast te stellen wat de inhoud van de verpakking is en voor welk doel.
Vriendelijk wordt verzocht de verpakking te alle tijden zorgvuldig te openen om later te kunnen hersluiten.
Bij retournering zijn de kosten van frankering voor de klant.
Gebruikte artikelen worden beoordeeld op verkoopbaarheid.
Axsolutions behoudt zich het recht om (bij geval van gebruikssporen en/of beschadiging van de originele verpakking) een nietigverklaring  toe te passen..
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier ( zie einde algemene voorwaarden).

In gevolge de daartoe geldende rechtsregels vergoedt axsolutions alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door axsolutions in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij axsolutions aanbiedt het product zelf af te halen, wachten wij met terugbetalen tot axsolutions het product heeft ontvangen. axsolutions gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument

Wilt u het artikel terugsturen ? Neem dan eerst contact op ons: telefoon: 0031 6 5388 5390  of via e-mail  retour@axhippo.nl

Terugzenden? Artikel + onderstaand ingevuld formulier:

Herroepingsformulier downloaden


 
 

!