Refurbished is een andere benaming voor het reviseren van een gebruikt product tot een werking zoals een nieuw product. Het product wordt waar nodig gerepareerd, schoongemaakt, ontdaan van eventuele data en uitgebreid getest.

De technische werking is na het refurbishen 100% in orde, maar er kunnen gebruikssporen aanwezig zijn.

!
!